עיר חרדית חדשה בשיתוף הממשלה

עיר חרדית חדשה בנוף

ממשלת ישראל מקדמת ביתר שאת הקמה של ערים חדשות במדינת ישראל, וזאת על מנת לפתור את מצוקת הדיור החריפה. העיר החדשה דורות עילית, אשר עתידה לקום בקרוב – היא אחת מהן. להלן כל הפרטים. עיר חדשה – דורות עילית דורות עילית עתידה להפוך לאחת מריכוזי הערים הגדולים ביותר, זאת לאור אכלוסה בעתיד של מאות משפחות […]